Shimla Sales offices Location

SALES OFFICES

Shimla | Kasauli

Mr. Yaman Sandhu

DLF Universal Ltd.

Thakur Vatika, Khalaini

Shimla

Phone - +91 8558884451

E-Mail - sandhu-yaman@dlf.in